PRAVILNIK O TAKMIČENJU ŠS FEDERACIJE BiH

I - Opći dio

 Član 1. 

Takmičenja Šahovskog saveza Federacije B i H (u daljem tekstu: ŠSF BiH) su :

a)      pojedinačna

       - Seniorsko prvenstvo Federacije BiH,

       - Žensko prvenstvo Federacije BiH,

       - Kadetsko i Juniorsko prvenstvo (do 20 god.)Federacije BiH,

       - Festival mladih ŠS Federacije BiH.

b) ekipna

       - Prva A i B liga ŠSF BiH za seniore

      - Druga liga ŠSF BiH za seniore

      - Kup ili Festival ŠS Federacije BiH

      - Prvenstvo osnovnih škola

 

Član 2.

Tehničku organizaciju navedenih takmičenja provode nadležni organi ŠSF BiH. Tehničku organizaciju navedenih takmičenja ŠSF BiH može povjeriti i drugim šahovskim organizacijama (Kantonalnim savezima ili klubovima) na osnovu odluke ili konkursa.

 

Član 3.

Pravo učešća na takmičenjima ŠSF BiH imaju registrirani članovi ŠSF BiH, koji to pravo steknu na osnovu odredaba ovog Pravilnika i utvrdenih Propozicija takmičenja.

 

Član 4.

ŠSF BiH (Takmičarska komisija) će do 01.decembra utvrditi Program i kalendar

takmičenja za narednu godinu.

 

Član 5.

Za svako takmičenje ŠSF BiH sačinjava se poseban pravilnik za određeno takmičenje, koje potpisuje ovIašteni predstavnik ŠSF BiH.

 

Član 6,

Sudije za takmičenja određuje Sudijska komisija ŠSF BiH. Dužnosti sudija utvrđeni su Pravilnikom o radu sudija i pravilima igre FIDE. Glavni sudija takmičenja ŠSF BiH je obavezan da, najkasnije 10 dana po završetku takmičenja, dostaviti ŠSF BiH pismeni izvještaj o takmičenju i sljedeću dokumentaciju:

-    turnirsku tabelu sa svim potrebnim podacima za registraciju turnira kod  FIDE,

-    formulare svih odigranih partija, ili turnirski bilten,

-    zapisnik svih kola.

                                            

Član 7.

Statutom ŠSF BiH su određene kompetencije organa ŠSF BiH u provođenju i organizaciji takmičenja ŠSF BiH.

                                      II – Pojedinačna takmičenja ŠSFBiH

Član 8.

Seniorsko prvenstvo Federacije BiH se održava po pravilu svake godine, u terminu predviđenom Kalendarom takmičenja ŠSFBiH.Prvenstvo je otvorenog karaktera.

Član 9.

Pobjednik seniorskog prvenstva Federacije BiH postaje prvak Federacije BiH i titula mu važi do završetka slijedećeg prvenstva.

 

Član 10.

Žensko prvenstvo Federacije BiH se održava po pravilu svake godine u terminu muškog seniorskog prvenstva.

Prvenstvo je otvorenog karaktera.

 

Član 11.

Pobjednica Federacije BiH postaje prvakinja Federacije BiH za tu godinu i ista važi do završetka sljedećeg prvenstva.

 

 

                                          III - Ekipna takmičenja ŠSF BiH

 

Član 12.

Prva A, B i Druga liga ŠSF BiH se održava svake godine u terminu predviđenom Kalendarom takmičenja ŠSF BiH. Prva A i B liga broje 10 klubova i igra se po Bergerovom sistemu. Prva liga za žene je otvorenog karaktera i igra se po Švajcarskom sistemu ili Bergerovm ovisno o broju ekipa za dotičnu godinu.

Druga liga je otvorenog tipa i igra se po Švajcarskom sistemu ili Bergerovom ovisno o broju ekipa za dotičnu godinu.

 

Član 13.

Ekipe koje se takmiče u Prvoj i Drugoj ligi ŠSF BiH za seniore  broje 6 igrača + 4 rezerve, a ekipa koja se takmiči u Prvoj ženskoj ligi broji 3 šahistkinje + 2 rezerve. U svakoj ekipi može da nastupi određeni broj stranaca u skladu sa Odlukom Upravnog odbora ŠSFBiH.

 

Član 14.

a) Popunjavanje Prve "A" lige:

Prvu "A" ligu ŠSF BiH za seniore čine treća do osmoplasirana ekipa sa takmičenja ŠSFBiH iz prethodne takmičarske godine.

 

 b) Popunjavanje Prve "B" lige:

Prvu "B" ligu ŠSF BiH za seniore čine treća do osmoplasirana ekipa sa takmičenja ŠSFBiH iz prethodne takmičarske godine.

 

 c) 1. Ukoliko neka od osam ekipa koje su ostale u Prvoj "A" ligi u prethodnoj takmičarskoj godini odustane od takmičenja u tekućoj takmičarskoj godini, popunjavanje se vrši od ekipa koje su ispale iz lige u prethodnoj takmičarskoj godini,

2. Ukoliko od takmičenja u tekućoj takmičarskoj godini u Prvoj "A" ligi odustanu prvoplasirana ili drugoplasirana ekipa iz Prve "B" lige, predložiće se učešće trećeplasiranoj ekipi, odnosno sljedećoj rangiranoj ekipi, itd.

3. Ukoliko neka od osam ekipa koje su ostale u Prvoj "B" ligi u prethodnoj takmičarskoj godini odustane od takmičenja u tekućoj takmičarskoj godini, popunjavanje se vrši od ekipa koje su ispale iz lige u prethodnoj takmičarskoj godini,

4. Ukoliko od takmičenja u tekućoj takmičarskoj godini u Prvoj "B" ligi odustanu prvoplasirana ili drugoplasirana ekipa iz Druge lige, predložiće se učešće trećeplasiranoj ekipi, odnosno sljedećoj rangiranoj ekipi, itd.

 

Član 15.

a) Ispadanje iz Prve "A" i Prve "B" lige

Broj klubova koji ispadaju iz Prve "A" i Prve "B" lige je promjenjljiv i zavisi od broja klubova ŠSFBiH koji ispadaju iz Premijer lige BiH.

 

Član16.

Klubovi svih liga (Prve "A" i "B" za seniore, Prve za žene i Druge 1iga) ŠSF BiH dužni su da pismene prijave za takmičenja dostave ŠSF BiH do roka propisanog propozicijama i da uplate avans (kotizaciju) kao garanciju da će učestvovati na takmičenju dotične lige.Visinu iznosa svake godine određuje UO ŠSF BiH.

 

Član 17.

Konačan plasman ekipa u svim ligama vrednuje se na osnovu zbira osvojenih meč poena.U slučaju diobe mjesta, važe kriteriji predviđeni u Općem pravilniku o ekipnim takmičenjima.

 

Član 18.

Pobjednička ekipa po ligama (seniori-žene), stiču titulu ekipnog prvaka Federacije za tu godinu i ista važi do završetka slijedećeg ekipnog  prvenstva. Na osnovu plasmana u ligama, odrediće se ekipe za viši i nižirang takmičenja.

 

Član 19.

Kup ili Festival ŠS Federacije BiH za seniore se održava svake godine u terminu predviđenom Kalendarom takmičenja ŠSF BiH.

 

Član 20.

Ekipa koja se takmiči u Kupu ili Festivalu ŠS Federacije BiH za seniore broji 4 igrača +2 rezerve. U svakoj ekipi može nastupiti po jedan strani igrač. U ovom takmičenju mogu nastupati ekipe registrovanih klubova, radnih organizacija, javnih i kulturnih ustanova, i dr.

 

Član 21.

Kup ili Festival ŠS Federacije BiH za seniore je otvorenog karaktera.

 

                        IV - Međunarodne šahovske aktivnosti ŠSF BIH

 

Član 22.

Prijavu učešća naših reprezentacija i klubova na zvaničnim ekipnim takmičenjima vrši nadležni organ ŠU BiH.

Selektiranje i pripreme naših reprezentacija za pojedina takmičenja vrše nadležni organi ŠU BiH.

 

 

 

 

 

 

ŠAHOVSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POČETNA

O NAMA

ARHIVA

STATUT

REJTING

PRAVILNICI

SUDIJE

KLUBOVI

LINKOVI

Pravilnik o registraciji          Pravilnik o sudijama     Pravilnik o takmičenju ŠSFBiH     Pravila šaha

 

 

Pravilnik u doc i pdf formatu možete preuzeti klikom na ikonice