ŠAHOVSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POČETNA

O NAMA

ARHIVA

STATUT

REJTING

PRAVILNICI

SUDIJE

KLUBOVI

LINKOVI

ŠAHOVSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Šahovski savez Federacije Bosne i Hercegovine 
Adresa: Zukići 22, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Identifikacioni broj: 4218556850003

Žiro račun 134-010-0000258334 (KM) kod ASA banka d. d. Sarajevo

Žiro račun 503012-1094257 (devizni)  kod ASA banka d. d. Sarajevo

 

 

 

Predsjednik ŠS Federacije Bosne i Hercegovine - Šemsudin Čengić

 

 

Sekretar ŠS Federacije Bosne i Hercegovine - Halid BAJRAMOVIĆ 
 032 42 52 66
 udruzenje_pdp@bih.net.ba

Urednik i administrator web stranice Boris Budimir boris_budimir@yahoo.com

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA ŠS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Šemsudin Čengić, Tuzlanski kanton, predsjednik

Vedad Šestić, Zeničko-dobojski kanton, zamjenik predsjednika

Sead Demirović, Kanton Sarajevo

Edhem Duraković, Unsko-sanski kanton

Irfan Karabegović, Unsko-sanski kanton

Hajrudin Kustura, Zeničko-dobojski kanton

Bajro Obuća, Bosansko-podrinjski kanton

Mustafa Redžepović, Tuzlanski kanton

Mustafa Redžić, Hercegovačko-neretvanski kanton

Sead Robović, Srednjobosanski kanton

Sretko Žmukić, Kanton Sarajevo

SUDIJSKA KOMISIJA

Boris Budimir, predsjednik; Mirza Miralem, Sejfudin Miskić

KOMISIJA ZA KADETSKI I JUNIORSKI ŠAH

Midhat Mahmutbegović, predsjednik; Samir Hajdarević, Ajla Topić

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Selim Imamović, predsjednik; Esad Bećirović, Husein Čolpa

NADZORNI ODBOR

Dubravko Kovačić, predsjednik; Zuhdija Dizdarević, Nihada Okanović

TAKMIČARSKA KOMISIJA

Irfan Karabegović, predsjednik; Slavenko Glavan, Željko Kovačević