ŠAHOVSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POČETNA

O NAMA

ARHIVA

STATUT

REJTING

PRAVILNICI

SUDIJE

KLUBOVI

LINKOVI

ŠAHOVSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Šahovski savez Federacije Bosne i Hercegovine 
Adresa: Zukići 22, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Identifikacioni broj: 4218556850003

Žiro račun 134-010-0000258334 (KM) kod ASA banka d. d. Sarajevo

Žiro račun 503012-1094257 (devizni)  kod ASA banka d. d. Sarajevo

 

 

 

Predsjednik ŠS Federacije Bosne i Hercegovine - Šemsudin Čengić

 

 

Sekretar ŠS Federacije Bosne i Hercegovine - Halid BAJRAMOVIĆ 
 032 42 52 66
 udruzenje_pdp@bih.net.ba

Predsjednik Skupštine ŠS Federacije Bosne i Hercegovine - Husnija Abdić

Urednik i administrator web stranice Boris Budimir boris_budimir@yahoo.com

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA ŠS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Šemsudin Čengić, Tuzlanski kanton, predsjednik

Vedad Šestić, Zeničko-dobojski kanton, zamjenik predsjednika

Ahmed Ćorić, Tuzlanski kanton

Sead Demirović, Kanton Sarajevo

Edhem Duraković, Unsko-sanski kanton

Irfan Karabegović, Unsko-sanski kanton

Ekrem Koso, Hercegovačko-neretvanski kanton

Hajrudin Kustura, Zeničko-dobojski kanton

Bajro Obuća, Bosansko-podrinjski kanton

Sead Robović, Srednjobosanski kanton

Sretko Žmukić, Kanton Sarajevo

SUDIJSKA KOMISIJA

Husnija Abdić, predsjednik; Sejfudin Miskić, Semir Pleh

KOMISIJA ZA KADETSKI I JUNIORSKI ŠAH

Nadina Mahmutbegović, predsjednica; Samir Hajdarević, Armin Kekić

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Selim Imamović, predsjednik; Igor Iveljić, Senad Kamberović

NADZORNI ODBOR

Nihada Okanović, predsjednica; Sead Ćoralić, Senad Kosović

TAKMIČARSKA KOMISIJA

Adnan Karahmetović, predsjednik; Irfan Karabegović, Jasmin Sadiković